Wodociąg przesyłowy Czyżkówko - PMG Damasławek

Program budowy Podziemnego Magazyn Gazu Damasławek (PMG)

Podstawowe parametry i opis inwestycji:

Wodociąg przesyłowy Czyżkówko - PMG Damasławek stanowi element programu budowy Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek na terenie gmin Janowiec Wielkopolski oraz Żnin w województwie kujawsko-pomorskim.

 • Średnica 800 mm
 • Ciśnienie robocze 4,0 MPa
 • Długość około 82 km
 • Strefa kontrolowana wodociągu - 12 m (po 6 m na każdą stronę od osi wodociągu)
 • Posadowienie ok. 1,1 m/2,3 m p.p.t.

 Status inwestycji:

 • projekt wstępny

 Harmonogram inwestycji*:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 2022 – 2023 r.
 • Decyzja lokalizacyjna – 2022 – 2023 r.
 • Pozwolenie na budowę – 2023 – 2024 r.

Przebieg i lokalizacja inwestycji

Trasa wodociągu zostanie zaprojektowana przez tereny gmin: Żnin, Szubin, Kcynia, Nakło nad Notecią, Sicienko, m. Bydgoszcz.

Korzyści z realizacji inwestycji

 • Dzięki powstaniu nowej infrastruktury magazynowej, w tym wodociągu przesyłowego Czyżkówko – PMG Damasławek, możliwym będzie magazynowanie gazu w okresach niskiego popytu na gaz (latem) i wykorzystanie go w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania np. zimą.  Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzrostu konkurencyjności rynku gazu.
 • Powstanie magazynu gazu, w tym wodociągu przesyłowego Czyżkówko – PMG Damasławek wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości życia mieszkańców dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych o wyższej emisyjności paliwem gazowym.
 • Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek oraz wodociągu przesyłowego Czyżkówko – PMG Damasławek przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 • GAZ-SYSTEM będzie corocznie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka wodociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Środki te zasilą budżety gmin i będą wykorzystywane na potrzeby lokalnej społeczności np. na rozwój lokalnej infrastruktury.

Podstawa prawna

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021 poz. 1836 z późn. zm.) – tzw. „specustawa gazowa".                                                                                                                                                                                

Odszkodowania

Każdy właściciel nieruchomości, przez które będzie realizowana inwestycja otrzyma odszkodowanie. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późniejszymi zmianami), na podstawie, której powstaje ta inwestycja, organem uprawnionym do wydania decyzji odszkodowawczych jest wojewoda kujawsko-pomorski. Podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania przez wojewodę, będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Kontakt

+48 58 744 54 84

komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

Komunikaty dla interesariuszy, właścicieli nieruchomości

28.10.2021 r. Konsultacje społeczne programu PMG Damasławek

10.11.2021 r. Konsultacje społeczne w związku z planowaną budową wodociągu przesyłowego relacji Czyżkówko - PMG Damasławek

*Harmonogram może ulec zmianie,  uzależniony jest od decyzji biznesowej co do ostatecznej realizacji programu PMG Damasławek


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.