Gazociąg Damasławek-Mogilno

Program budowy Podziemnego Magazyn Gazu Damasławek (PMG)

Podstawowe parametry i opis inwestycji:

Gazociąg Damasławek – Mogilno stanowi element programu budowy Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek na terenie gmin Janowiec Wielkopolski oraz Żnin w województwie kujawsko-pomorskim. Trasa gazociągu zaprojektowana jest przez tereny gmin: Żnin, Rogowo, Gąsawa, Mogilno.

• Średnica do 1200 mm

• Ciśnienie robocze do 10  MPa

• Długość około 30 km

• Strefa kontrolowana gazociągu - 12 m  (po 6 m na każdą stronę od osi  gazociągu)

• Posadowienie  ok. 1,7 m/3,0 m p.p.t.

 

Status inwestycji:

• projekt wstępny

 

Harmonogram inwestycji:

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 2022 - 2023 r.

• Decyzja lokalizacyjna – 2022 - 2023 r.

• Pozwolenie na budowę – 2023 - 2024r.

 

Przebieg i lokalizacja inwestycji:

 

Korzyści z realizacji inwestycji

Dzięki powstaniu nowej infrastruktury magazynowej, w tym gazociągu Damasławek-Mogilno  możliwym będzie magazynowanie gazu w okresach niskiego popytu na gaz (latem) i wykorzystanie go w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania np. zimą.  Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz  wzrostu konkurencyjności rynku gazu.

Powstanie magazynu gazu, w tym gazociągu relacji Damasławek - Mogilno wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości życia mieszkańców dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych o wyższej emisyjności paliwem gazowym.

Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek oraz gazociągu przesyłowego Damasławek-Mogilno przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

GAZ-SYSTEM będzie corocznie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Środki te zasilą budżety gmin i będą wykorzystywane na potrzeby lokalnej społeczności np. na rozwój lokalnej infrastruktury.

 

Podstawa prawna

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021 poz. 1836 z późn. zm.) – tzw. „specustawa gazowa".                                                                                                                                               

 

Odszkodowania

Każdy właściciel nieruchomości, przez które będzie realizowana inwestycja otrzyma odszkodowanie. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późniejszymi zmianami), na podstawie, której powstaje ta inwestycja, organem uprawnionym do wydania decyzji odszkodowawczych jest wojewoda kujawsko-pomorski. Podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania przez wojewodę, będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

 

Kontakt

+48 58 744 54 84

komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

 

Komunikaty dla interesariuszy, właścicieli nieruchomości

28.10.2021 r. Konsultacje społeczne programu PMG Damasławek

08.10.2021 r. Konsultacje społeczne w związku z planowaną budową gazociągu przesyłowego Damasławek - Mogilno

 

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.