Gazociąg Racibórz-Oświęcim

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Racibórz-Oświęcim o długości około 115 km, średnicy 700 mm i ciśnieniu 8,4 MPa na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez teren gmin: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lyski, Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze, Suszec, Kobiór, Tychy, Bojszowy, Bieruń, Oświęcim i Chełmek.

Etap inwestycji

Inwestycja jest na etapie projektowania.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest wewnętrzne Biuro Projektowe GAZ SYSTEM S.A.

Uzyskanie pozwolenia na budowę gazociągu jest zaplanowane na 2022 r.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1554).


Korzyści z realizowanej inwestycji

Efektem projektowanej inwestycji będzie przede wszystkim uatrakcyjnienie regionu pod kątem dostępności do infrastruktury przesyłowej gazu i tym samym stworzenie warunków do przyłączenia do sieci przesyłowej nowych odbiorców szczególnie z sektora elektroenergetycznego. Dzięki rozbudowie systemu przesyłowego nastąpi także znaczące zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego na terenie południowej Polski.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. 

 

 

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.