Gazociąg Racibórz-Oświęcim

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Racibórz-Oświęcim o długości około 115 km, średnicy 700 mm i ciśnieniu 8,4 MPa na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez teren gmin: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lyski, Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze, Suszec, Kobiór, Tychy, Bojszowy, Bieruń, Oświęcim i Chełmek.

Etap inwestycji

Inwestycja jest na etapie projektowania.

Uzyskanie pozwolenia na budowę gazociągu jest zaplanowane na 2022 r.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1554).


Korzyści z realizowanej inwestycji

Efektem projektowanej inwestycji będzie przede wszystkim uatrakcyjnienie regionu pod kątem dostępności do infrastruktury przesyłowej gazu i tym samym stworzenie warunków do przyłączenia do sieci przesyłowej nowych odbiorców szczególnie z sektora elektroenergetycznego. Dzięki rozbudowie systemu przesyłowego nastąpi także znaczące zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego na terenie południowej Polski.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.