Gazociąg Lewin Brzeski – Nysa

Opis inwestycji

Celem inwestycji jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa o długości 38 km i średnicy 500 mm wraz z odgałęzieniami o średnicach 100 i 150 mm od tego gazociągu do czterech stacji gazowych: Lewin Brzeski, Skoroszyce, Grodków ul. Żeromskiego i Grodków ul. Warszawska.

Projektowana trasa gazociągu

Gazociąg Lewin Brzeski - Nysa będzie zlokalizowany na terenie województwa opolskiego. Projektowana trasa gazociągu przebiega w większości wzdłuż istniejącego gazociągu przesyłowego przez obszar gmin: Lewin Brzeski, Niemodlin, Grodków, Skoroszyce, Pakosławice i Nysa.

MAPA 

Etap inwestycji:

·         Inwestycja jest na etapie projektowania

·         Uzyskanie pozwolenia na budowę zaplanowane jest w I kw. 2024 r.

Wykonawca dokumentacji projektowej:

ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

tel. 22 430 26 00

E-mail: info.waw@ilf.com

 

Korzyści

Nowy gazociąg zastąpi istniejący gazociąg przesyłowy i umożliwi dostawy gazu do rozwijającej się strefy ekonomicznej w województwie opolskim. Inwestycja wpłynie również na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego oraz wzrost znaczenia gospodarczego tej części południowej Polski.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1836).

 

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.