Gazociąg Kolnik-Gdańsk

Budowa gazociągu relacji Kolnik-Gdańsk jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego planowane jest posadowienie w rejonie Gdańska pływającego terminalu LNG, służącego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego. Więcej  o programie można przeczytać tutaj.

Opis inwestycji

Gazociąg Kolnik-Gdańsk stanowi część lądową programu FSRU. Gazociąg będzie przebiegał przez pięć gmin w województwie pomorskim: m. Gdańsk, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki.

Podstawowe parametry inwestycji

 • gazociąg wysokiego ciśnienia
 • średnica: 1000 mm
 • ciśnienie robocze: 8,4 MPa
 • długość: ok. 35 kilometrów
 • etap prac: projektowanie
 • projektant: konsorcjum firm Ramboll Polska sp. z o.o. oraz Ramboll Danmark A/S
 • przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2025 rok

Podstawa prawna

Proces budowy gazociągu jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2019 poz. 1554 z późn. zm.) – tzw. „specustawę gazową”.

Harmonogram inwestycji

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - lipiec 2021 r.
 • Decyzja lokalizacyjna – grudzień 2021 r.
 • Pozwolenie na budowę – czerwiec 2022 r.
 • Pozwolenie na użytkowanie – grudzień 2025 r.

Korzyści z realizacji inwestycji

Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru dodatkowego wolumenu gazu pochodzącego z pływającego terminalu FSRU, zlokalizowanego w rejonie Gdańska. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego i tym samym przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Budowa nowej infrastruktury przesyłowej wpłynie także na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Zaawansowanie prac

GAZ-SYSTEM w lutym 2020 r. zawarł umowę z konsorcjum firm Ramboll Polska sp. z o.o. oraz Ramboll Danmark A/S na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu relacji Kolnik-Gdańsk.

Wykonawca projektu został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego. W ramach umowy Projektant będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji, a także do sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji. W III kwartale 2021 r. planowane jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaś uzyskanie Decyzji lokalizacyjnej jest przewidziane na koniec 2021 r.

Wydanie decyzji środowiskowej

 • 5 lipca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał pierwszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (nr RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.32) dla ok. 1,2 km odcinka gazociągu Kolnik – Gdańsk.
 • 21 lipca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał drugą decyzję środowiskową (nr RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.39) dla pozostałej części gazociągu Kolnik – Gdańsk.

To pierwsze decyzje środowiskowe uzyskane w ramach budowy infrastruktury lądowej Programu FSRU.

 

Konsultacje społeczne GAZ-SYSTEM

13.05.2021 r. Konsultacje społeczne budowy gazociągu Kolnik - Gdańsk dla interesariuszy z Gminy Pszczółki

12.05.2021r.Konsultacje społeczne budowy gazociągu Kolnik - Gdańsk dla interesariuszy z m. Gdańsk

27.04.2021 r. Konsultacje społeczne budowy gazociągu Kolnik - Gdańsk dla interesariuszy z Gminy Suchy Dąb

26.04.2021 r. Konsultacje społeczne budowy gazociągu Kolnik Gdańsk dla interesariuszy z Gminy Cedry Wielkie

23.04.2021 r. Konsultacje społeczne budowy gazociągu Kolnik - Gdańsk dla interesariuszy z Gminy Pruszcz Gdański


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.