Gustorzyn - Wicko, odc. Gustorzyn - Gardeja

Budowa gazociągu relacji Gustorzyn - Gardeja jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego planowane jest posadowienie w rejonie Gdańska pływającego terminalu LNG, służącego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego. Więcej  o programie można przeczytać tutaj.

Opis inwestycji

 

Gazociąg Gustorzyn – Gardeja stanowi część lądową programu FSRU. Gazociąg będzie miał długość ok. 128 km. Planowana trasa gazociągu ma przebiegać przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego: Brześć Kujawski, Lubanie Waganiec, Raciążek, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Wielka Nieszawka, Lubicz, Łysomice, Chełmża, Lisewo, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Grudziądz, Gruta, Rogóźno, m. Toruń oraz na terenie województwa pomorskiego przez gminę Gardeja.

 

Podstawowe parametry inwestycji

 • gazociąg wysokiego ciśnienia
 • średnica: 1000 mm
 • ciśnienie robocze: 8,4 MPa
 • długość: ok. 128 kilometrów
 • etap prac: projektowanie
 • projektant: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o
 • przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2026 rok

Podstawa prawna

Proces budowy gazociągu jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866) – tzw. „specustawę gazową”.

Harmonogram inwestycji

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – marzec 2022 r.
 • Decyzja lokalizacyjna – listopad 2022 r.
 • Pozwolenie na budowę – czerwiec 2023 r.
 • Pozwolenie na użytkowanie – październik 2026 r.

Korzyści z realizacji inwestycji

Nowy gazociąg umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do odbiorców w Polsce, a w przyszłości przyczyni się do rozwoju rynku gazu LNG we wschodniej części Europy. Wpłynie również na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego oraz wzrost znaczenia gospodarczego tej części polskiego wybrzeża.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Zaawansowanie prac

W grudniu 2020 r. GAZ-SYSTEM podpisał z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu Gustorzyn – Wicko, który podzielony  jest na dwa odcinki: Gardeja – Kolnik oraz Gustorzyn – Gardeja.

Wykonawca projektu został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego. W ramach umowy Projektant będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji, a także do sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji. W I kwartale 2022 r. planowane jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a uzyskanie Decyzji lokalizacyjnej jest przewidziane na koniec 2022 r.

Informacje prasowe 

10.09.2021 Konsultacje społeczne dla planowanej budowy gazociągu Gustorzyn - Gardeja 

7.01.2021 GAZ-SYSTEM podpisał umowę na projektowanie gazociągu Gustorzyn - Wicko


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.