Modernizacja gazociągów na Dolnym Śląsku

Opis inwestycji

Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy.

Projekt obejmuje budowę gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Lasów-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów, a także budowę tłoczni gazu Jeleniów II.

Gazociągi: Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów o łącznej długości ok. 59 km oraz tłocznia Jeleniów II będą zlokalizowane w województwie dolnośląskim.

Realizacja projektu jest istotnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa, niezawodności i elastyczności pracy systemu przesyłu gazu przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska.

Czytaj więcej o projekcie (poszczególnych jego odcinkach) w zakładkach Lasów-Jeleniów, Gałów-Kiełczów, Tłocznia Jeleniów II
Koszt inwestycji

  • wartość inwestycji: 200,8 mln zł
  • dofinansowanie z POIiŚ: 108,6 mln zł

 

Informacje prasowe:

27.05.2015 r. - Gazociąg Lasów-Jeleniów uzyskał pozwolenie na użytkowanie

08.12.2014 r. - Kolejny duży projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A. z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

03.12.2013 r. - Ponad 172 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejny projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 10.1.

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.