Contact for media

Gas Transsmision Operator GAZ-SYSTEM S.A.
Mszczonowska 4, Warszawa 02-337, Poland

If you are interested in receiving news of the activities of GAZ-SYSTEM SA please register in the form below.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z obsługą prasową w celu realizacji komunikacji, a w szczególności na otrzymywanie informacji i materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia oraz na kontakt telefoniczny dotyczący współpracy medialnej z firmą GAZ-SYSTEM S.A. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

Klauzula informacyjna:

Podstawa prawna:
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Operator Gazociągów Przesyłowych z siedzibą w Warszawie, adres: 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, dalej zwany "GAZ-SYSTEM S.A."

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji, a w szczególności: wysyłania informacji i materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia oraz kontakt telefoniczny dotyczący współpracy medialnej z firmą GAZ-SYSTEM. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji objętych zgodą lub udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Swoje prawa może Pan/Pani realizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami:

1) elektronicznie na adres: rodo@gaz-system.pl
2) pisemnie na adres siedziby GAZ-SYSTEM S.A.: ul. Mszczonowska 4, 02-337, Warszawa.


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.