Zamówienia

Portal Zakupowy to miejsce publikowania ogłoszeń o postępowaniach o udzielaniu zamówień publicznych i niepublicznych w GAZ-SYSTEM.

Na stronie www.gaz-system.pl, w zakładce Przetargi znajdują się:

Zapraszamy do zapoznania się z procesami przetargowymi:

Dla naszych dostawców uruchomiliśmy także zakładkę Strefa Dostawcy –  (dostępna ze strony głównej www.gaz-system.pl), w której znajdują się m.in.

GAZ-SYSTEM podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 

 

 

 

16554
03.02.2015 15:01
21.07.2020 11:33

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.