Strategia podatkowa

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi realizację obowiązku publikacji informacji o strategii podatkowej, określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”).

Prezentujemy w nich działania spółek GAZ-SYSTEM oraz Polskie LNG mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania.

141
15.12.2021 08:38
15.12.2021 09:17

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.