Spółka zależna

GAZ-SYSTEM jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG (LNG z ang. Liquefied Natural Gas) w Świnoujściu.

W kwietniu 2016 r. Terminal LNG dostał pozwolenie na użytkowanie. Od 18 czerwca 2016 nosi nazwę Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Więcej o spółce Polskie LNG – www.polskielng.pl.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Polskiego LNG

31 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie LNG podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami GAZ-SYSTEM – jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce Polskie LNG – sporządził pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie BIP.

Uzasadnienie Uchwały nr 1 z 31.01.2017 r.

5444
01.02.2017 11:11
01.08.2019 13:07

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.