Rejestry i archiwa

W GAZ-SYSTEM działa wielolokalizacyjne archiwum zakładowe.

Udostępnianie przez archiwistę dokumentacji lub informacji w niej zawartej przedstawicielom środków masowego przekazu oraz innym podmiotom wymaga pisemnej zgody zarządu spółki.

Podstawa: Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., rozdział 8: Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym § 25 pkt 4.

7455
03.02.2015 14:57
01.02.2017 11:01

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.