Pomoc publiczna

GAZ-SYSTEM otrzymuje dozwoloną pomoc publiczną w ramach:

Wspierane w ramach POIiŚ 2014-2020 projekty spółki realizują:
PRIORYTET: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
DZIAŁANIE: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Głównym celem projektów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez poprawę stanu technicznego sieci oraz tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych gazu ziemnego. Ich realizacja ma na celu także zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności oraz zatrudnienia poszczególnych regionów oraz poprawę obecnych zdolności przesyłowych infrastruktury sieciowej w Polsce.
Więcej informacji w zakładce Wsparcie z UE na korporacyjnych stronach spółki.

  • Funduszu Łącząc Europę - Connecting Europe Facility (CEF).

Więcej o dofinansowaniu GAZ-SYSTEM ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się w zakładce Wsparcie z UE na korporacyjnych stronach spółki.

Decyzje Komisji Europejskiej o przyznawanej pomocy publicznej publikowane są na stronie internetowej www.ec.europa.eu.

6863
03.02.2015 14:49
04.05.2017 13:27

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.