Organizacja spółki

Regulamin organizacyjny GAZ-SYSTEM określa i porządkuje podstawowe zasady organizacji przedsiębiorstwa oraz kompetencje, zadania, obowiązki i zakresy działania  wyszczególnionych jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich kierowników. Regulamin określa także strukturę organizacyjną GAZ-SYSTEM, w tym nadzór członków zarządu.

Aktualnie obowiązujący regulamin organizacyjny GAZ-SYSTEM został zatwierdzony i wprowadzony w życie Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/RN/2019 z 28 lutego 2019 r.

Zobacz strukturę organizacyjną Spółki.

10780
03.02.2015 12:31
02.08.2019 07:40

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.