Organizacja spółki

Regulamin organizacyjny GAZ-SYSTEM określa i porządkuje podstawowe zasady organizacji przedsiębiorstwa oraz kompetencje, zadania, obowiązki i zakresy działania  wyszczególnionych jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich kierowników. Regulamin określa także strukturę organizacyjną GAZ-SYSTEM, w tym nadzór członków zarządu.

Aktualnie obowiązujący regulamin organizacyjny GAZ-SYSTEM funkcjonuje od stycznia 2021 r. 

Zobacz strukturę organizacyjną Spółki.

11544
03.02.2015 12:31
21.04.2021 09:22

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.