Instrukcja

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej GAZ-SYSTEM zawarte są informacje wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. 2007 Nr 10, poz. 68).

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby portal był funkcjonalny, przejrzysty i aktualny.

Zawartość portalu Biuletynu Informacji Publicznej GAZ-SYSTEM:

 1. Informacje o spółce
  Podstawowe informacje o historii spółki, jej obowiązkach, a także dane dotyczące m.in. KRS, NIP, wysokości kapitału.
 2. Przedmiot działalności
  Informacje opisujące działność spółki zgodnie z klasyfikacją PKD.
 3. Status prawny
  Informacje o statusie prawnym spółki i posiadanych koncesjach.
 4. Organy spółki i ich kompetencje
  Dane dotyczące władz spółki oraz ich kompetencji, a także udzielonej prokury.
 5. Organizacja spółki
  Informacje dotyczące regulaminu oraz struktury organizacyjnej spółki.
 6. Struktura własnościowa
  Prezentacja akcjonariatu właścicielskiego i kapitału zakładowego spółki.
 7. Majątek
  Dane opisujące aktywa, pasywa, kapitał własny i zobowiązania spółki.
 8. Dochody i straty spółki
  Informacje o wynikach finansowych spółki.
 9. Pomoc publiczna
  Dane dotyczące pomocy publicznej otrzymanej przez spółkę.
 10. Załatwianie spraw
  Adres i kontakt do siedziby spółki.
 11. Rejestry i archiwa
  Informacja o posiadanych archiwach i rejestrach.
 12. Zamówienia
  Informacje o publikowaniu ogłoszeń dotyczących postępowań o udzielaniu zamówień publicznych i niepublicznych w spółce.
 13. Redakcja
  Informacje o osobach redagujących podmiotową stronę biuletynu.

Każdy artykuł umieszczony w portalu opatrzony jest stopką, która zawiera:

 • liczbę odsłon artykułu
 • datę wprowadzenia
 • datę i godzinę modyfikacji
 • imię i nazwisko wprowadzającego zmiany

 

Zapraszamy także na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl7827
03.02.2015 15:09
19.04.2021 15:24

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.