Dochody lub straty spółki

  • GAZ-SYSTEM S.A. zakończył 2015 rok bardzo dobrymi wynikami finansowymi.  EBITDA wyniosła 943 mln zł i była wyższa niż w 2014 r. Zysk netto wyniósł 484 mln zł.

2014

2015

Wskaźniki rentowności

  • rentowność aktywów (ROA)

4%

5%

  • rentowność kapitału własnego (ROE)                

6%          

8%

  • rentowność sprzedaży netto (ROS)

19%

24%

Wskaźniki płynności/zadłużenia

  • stopa zadłużenia

44%

44%

  • wskaźnik płynności

4,0

3,3

  • wskaźnik podwyższonej płynności

3,8

3,1

  • wskaźnik płynności natychmiastowej

3,3

2,4

  • EBIT (w mln zł)

438

579

  • EBITDA (w mln zł)

819

943

Dane na podstawie Zintegrowanego Raportu Rocznego GAZ-SYSTEM 2015

 

 

8074
03.02.2015 14:08
01.02.2017 10:34

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.