Dochody lub straty spółki

  • GAZ-SYSTEM S.A. zakończył 2015 rok bardzo dobrymi wynikami finansowymi.  EBITDA wyniosła 943 mln zł i była wyższa niż w 2014 r. Zysk netto wyniósł 484 mln zł.

2018

2019

Wskaźniki rentowności

  • rentowność aktywów (ROA)

4%

4%

  • rentowność kapitału własnego (ROE)                

7%          

7%

  • rentowność sprzedaży netto (ROS)

22%

22%

Wskaźniki płynności/zadłużenia

  • stopa zadłużenia

43%

45%

  • wskaźnik płynności

2,7

1,8

  • wskaźnik podwyższonej płynności

2,4

1,7

  • wskaźnik płynności natychmiastowej

1,9

1,2

  • EBIT (w mln zł)

638

633

  • EBITDA (w mln zł)

959

968

 

 Dane na podstawie Zintegrowanego Raportu Rocznego GAZ-SYSTEM 2019

8643
03.02.2015 14:08
21.04.2021 10:00

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.