Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na  stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM prowadzonym w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej.

Na stronach Biuletynu zawarte są informacje wynikające z  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. (w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. 2007 Nr 10, poz. 68).

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej wymienionej Ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia  wniosku. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które prosimy kierować do Redakcji Biuletynu.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.


221525
07.11.2005 14:32
01.02.2017 12:01

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.