Oferty pracy

GAZ-SYSTEM łączy ludzi z pasją i zaangażowaniem

Nasi pracownicy to nasza największa wartość i kapitał – dlatego inwestujemy w ich rozwój i najlepsze standardy pracy. Dowiedz się więcej o pracy w GAZ-SYSTEM i dołącz do nas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić kogo aktualnie poszukujemy.

Lista stanowisk

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku wskazanym w bieżących rekrutacjach możesz przesłać swój życiorys i list motywacyjny na adres e-mail zawarty w treści ogłoszenia.

 • SPECJALISTA / STARSZY SPECJALISTA W DZIALE TARYF (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 19.12.2021

  czytaj więcej >
 • ASYSTENTKA / ASYSTENT DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 17.12.2021

  czytaj więcej >
 • WIODĄCY SPECJALISTA W DZIALE UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY IT/OT (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 30.12.2021

  czytaj więcej >
 • SEKRETARKA / SEKRETARZ W PIONIE ROZWOJU RYNKU GAZU - UMOWA NA ZASTĘPSTWO (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 09.12.2021

  czytaj więcej >
 • WIODĄCY SPECJALISTA W DZIALE SPONSORINGU SPOŁECZNEGO I CSR (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 15.12.2021

  czytaj więcej >
 • STARSZY SPECJALISTA W DZIALE POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 19.12.2021

  czytaj więcej >
 • SPECJALISTA (WSPARCIE) W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI WE WROCŁAWIU (UMOWA NA ZASTĘPSTWO - OK. 12 MIESIĘCY) (Wrocław)

  Oferta ważna do dnia: 13.12.2021

  czytaj więcej >
 • KIEROWNIK PROJEKTU IT W DZIALE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IT (Warszawa lub Wrocław)

  Oferta ważna do dnia: 17.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W GDAŃSKU (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 10.12.2021

  czytaj więcej >
 • SPECJALISTA W DZIALE WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 12.12.2021

  czytaj więcej >
 • ELEKTROMONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W ZGIERZU (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 09.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER-TECHNOLOG W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W ZGIERZU (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 09.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W ZGIERZU (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 09.12.2021

  czytaj więcej >
 • MŁODSZY MONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W ZGIERZU (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 09.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W CHOJNOWIE (Wrocław)

  Oferta ważna do dnia: 19.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER-AUTOMATYK W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI SZCZECIN - BAZA GOLENIÓW (Oddział w Poznaniu)

  Oferta ważna do dnia: 10.12.2021

  czytaj więcej >
 • WIODĄCY SPECJALISTA W PIONIE EKSPLOATACJI (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 30.11.2021

  czytaj więcej >
 • ELEKTROMONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI SZCZECIN - BAZA NIECHORZE (Oddział w Poznaniu)

  Oferta ważna do dnia: 10.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER-TECHNOLOG W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI SZCZECIN - BAZA NIECHORZE (Oddział w Poznaniu)

  Oferta ważna do dnia: 10.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER-AUTOMATYK W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI SZCZECIN - BAZA NIECHORZE (Oddział w Poznaniu)

  Oferta ważna do dnia: 10.12.2021

  czytaj więcej >
 • EKSPERT W DZIALE ARCHITEKTURY IT/OT (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 12.12.2021

  czytaj więcej >
 • WIODĄCY SPECJALISTA W DZIALE BIURO PROJEKTOWE (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 12.12.2021

  czytaj więcej >
 • ELEKTROMONTER W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 02.12.2021

  czytaj więcej >
 • OPERATOR TŁOCZNI GAZU W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 02.12.2021

  czytaj więcej >
 • SPECJALISTA (TECHNOLOG) W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 02.12.2021

  czytaj więcej >
 • SPECJALISTA (AUTOMATYK) W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 02.12.2021

  czytaj więcej >
 • SPECJALISTA (ELEKTRYK) W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 02.12.2021

  czytaj więcej >
 • OPERATOR TŁOCZNI GAZU W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 03.12.2021

  czytaj więcej >
 • MONTER-AUTOMATYK W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 03.12.2021

  czytaj więcej >
 • MECHANIK REMONTOWY TŁOCZNI W DZIALE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW (Gdańsk)

  Oferta ważna do dnia: 03.12.2021

  czytaj więcej >
 • STARSZY SPECJALISTA W DZIALE ARCHITEKTURY IT/OT (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 30.11.2021

  czytaj więcej >
 • MŁODSZY SPECJALISTA (WSPARCIE) W DZIALE ZAOPATRZENIA I LOGISTYKI BHP / UMOWA NA ZASTĘPSTWO (Warszawa lub Poznań lub Tarnów)

  Oferta ważna do dnia: 30.11.2021

  czytaj więcej >
 • MISTRZ W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W SUWAŁKACH (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 29.11.2021

  czytaj więcej >
 • STARSZY SPECJALISTA W DZIALE KONTROLINGU FINANSOWEGO (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 06.12.2021

  czytaj więcej >

Archiwum


Zapytania w sprawie procesów rekrutacyjnych prosimy kierować na następujący adres: rekrutacja@gaz-system.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych.

Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów do pracy w naszej Spółce. Dane, które zbieramy o kandydacie są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz oceny kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Informujemy, iż oczekujemy przekazania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa i niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie mają Państwo uprawnienia?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane,
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy Państwa prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Państwa?

Nie profilujemy Państwa w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.
Kontakt - gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa mogą Państwo zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.