Oferty pracy

GAZ-SYSTEM łączy ludzi z pasją i zaangażowaniem

Nasi pracownicy to nasza największa wartość i kapitał – dlatego inwestujemy w ich rozwój i najlepsze standardy pracy. Dowiedz się więcej o pracy w GAZ-SYSTEM i dołącz do nas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić kogo aktualnie poszukujemy.

Bieżące rekrutacje

KIEROWNIK PROJEKTU IT W DZIALE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IT (Warszawa lub Wrocław)

Oferta ważna do dnia: 17.12.2021

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poszukuje obecnie osoby
do Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania na stanowisko

Kierownik Projektu IT w Dziale Zarządzania Projektami IT
Nr ref. 200/C/2021


DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE

 • jednoczesne zarządzanie kilkoma realizowanymi projektami o różnym stopniu wielkości i skomplikowaniu
 • koordynacja działań zespołu projektowego na etapie definiowania, realizacji i stabilizacji projektu
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie wykonywania prac
 • bieżąca kontrola nad zakresem, harmonogramem i budżetem projektu
 • zarządzanie zmianą, ryzykiem, problemem i komunikacją w projekcie
 • dokumentowanie prowadzonych projektów przez cały cykl życia
 • zarządzanie etapem tworzenia wymagań i definiowanie zakresu w złożonych projektach – z dużym zakresem lub rozproszonymi interesariuszami
 • tworzenie złożonych harmonogramów, składających się z wielu zadań z wieloma relacjami
 • szacowanie czaso- i pracochłonności zadań w trudnych i złożonych projektach wraz z przypisaniem zasobów oraz uzgodnieniem ich udziału w projekcie
 • zarządzanie interesariuszami w prowadzonych projektach
 • motywowanie i utrzymanie zaangażowania zespołu przez cały cykl życia projektu
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji i przepływu informacji w zespole projektowym oraz wśród interesariuszy
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie wdrożenia oraz dbanie w tych kontaktach o interes GAZ-SYSTEM
 • współpraca ze sponsorem projektu zgodnie z zasadami przyjętymi na etapie definiowania projektu
 • zapewnienie rzetelnego raportowania w narzędziach do tego przeznaczonych – aktualna definicja projektu, harmonogram, zakres, kluczowe notatki ze spotkań, status realizacji zadań
 • samodzielna identyfikacja ryzyk projektowych przez cały cykl życia projektu oraz angażowanie zespołu projektowego w ten proces
 • bieżące zarządzanie ryzykiem w projektach wraz z opracowaniem strategii reakcji na ryzyka.

NASZE WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie projektami, informatyka, telekomunikacja
 • minimum 7 lat doświadczenia jako kierownik projektu
 • wiedza informatyczna związana z wdrażaniem nowych systemów oraz rozwojem istniejących
 • bardzo dobra znajomość MS Project
 • doświadczenie w projektach waterfall i agile
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • łatwość nawiązywania relacji
 • umiejętność zarządzania zespołem projektowym
 • odporność na stres i opanowanie w sytuacjach kryzysowych
 • prawo jazdy kat. B

TWOIM DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • posiadanie certyfikatów: Project Management Professional (PMP), AgilePM, Scrum Product Owner, Professional Scrum Master, Prince2 Foundation

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU ZYSKASZ

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikalnych projektach na rynku polskim i europejskim
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)
 • pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych
 • dofinansowanie do wypoczynku 

 
Miejsce świadczenia pracy: 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 146

                                         lub 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3    

Oferty prosimy nadsyłać do: 17 grudnia 2021 r.

 

 

 

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Zapytania w sprawie procesów rekrutacyjnych prosimy kierować na następujący adres: rekrutacja@gaz-system.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych.

Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów do pracy w naszej Spółce. Dane, które zbieramy o kandydacie są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz oceny kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Informujemy, iż oczekujemy przekazania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa i niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie mają Państwo uprawnienia?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane,
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy Państwa prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Państwa?

Nie profilujemy Państwa w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.
Kontakt - gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa mogą Państwo zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.