Oferty pracy

GAZ-SYSTEM łączy ludzi z pasją i zaangażowaniem

Nasi pracownicy to nasza największa wartość i kapitał – dlatego inwestujemy w ich rozwój i najlepsze standardy pracy. Dowiedz się więcej o pracy w GAZ-SYSTEM i dołącz do nas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić kogo aktualnie poszukujemy.

Bieżące rekrutacje

ELEKTROMONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W ZGIERZU (Rembelszczyzna)

Oferta ważna do dnia: 09.12.2021

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poszukuje obecnie osoby
do Oddziału w Rembelszczyźnie na stanowisko

Elektromonter w Terenowej Jednostce Eksploatacji w Zgierzu
Nr ref. 164/R/2021

Miejsce pracy: Zgierz, ul. Piątkowska 83e

DO TWOICH ZADAŃ  NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • zapewnienie bezawaryjnego działania infrastruktury przesyłowej oraz zabezpieczenie i usuwanie awarii w celu utrzymania sprawności technicznej systemu, zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • realizacja prac związanych z montażem, demontażem, remontem, konserwacją urządzeń i wyposażenia systemu przesyłowego w zakresie instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony przeciwkorozyjnej
 • udział w pracach związanych z zabezpieczeniem miejsc prac przy remontach i inwestycjach na sieci przesyłowej realizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz siłami własnymi np.: udział w pracach przy wykonywaniu i zabezpieczaniu instalacji i urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwkorozyjnej
 • kontrola stanu technicznego sprzętu wykorzystywanego przy pracach eksploatacyjnych
 • wykonywanie kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej, urządzeń elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych i instalacji sterowania obiektów systemu przesyłowego zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • wykonywanie pomiarów diagnostycznych i ochronnych dla potrzeb ochrony przed korozją gazociągów i innych pomiarów na obiektach systemu przesyłowego
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych na obiektach systemu przesyłowego zgodnie z SESP, w tym zakwalifikowanych do prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
 • naprawa i weryfikacja stanu elektronarzędzi, w celu zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji
 • zabezpieczenie i usuwanie awarii, nieszczelności infrastruktury systemu przesyłowego
 • udział w rozruchach infrastruktury systemu przesyłowego

NASZE WYMAGANIA

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe:  elektryk, elektromonter, elektromechanik, elektronik
 • min. 2 lata doświadczenia przy eksploatacji instalacji lub sieci elektrycznych lub montażu urządzeń elektrycznych lub elektromechanicznych
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną antykorozyjną i pomiarami elektrycznymi
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie podstawowym
 • uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji grupa 1 konieczna w momencie zatrudnienia
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • gotowość do pełnienia dyżurów domowych i podejmowania działań w ramach dyżurów lub stanów wyższej konieczności (awarii)
 • równoważny czas pracy
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • gotowość do pracy w terenie
 • prawo jazdy kat. B

DODATKOWYM ATUTEM KANDYDATA BĘDZIE

 • wykształcenie średnie lub wyższe  techniczne: elektryk, elektromechanik, tytuł technika, elektryka elektrotechnika, elektromechanika, mechatronika i inne pokrewne 
 • doświadczenie przy eksploatacji instalacji lub sieci elektrycznych lub montażu urządzeń elektrycznych
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami elektrycznymi, AKPiA
 • certyfikat I stopnia ochrony katodowej - Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub wodzie według EN 15257
 • uprawnienia energetyczne E grupa 3
 • posiadanie Prawo jazdy kat. B+E
 • chęć do samokształcenia i nauki
 • samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU KANDYDAT ZYSKUJE

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikalnych projektach na rynku polskim i europejskim
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)
 • pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych
 • dofinansowanie do wypoczynku 

 
Miejsce świadczenia pracy: Oddział w Rembelszczyźnie
                                                 Terenowa Jednostka Eksploatacji w Zgierzu
                                                 95- 100, ul. Piątkowska 83 e, Zgierz

Oferty prosimy nadsyłać do: 9 grudnia 2021 r.

 

 

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Zapytania w sprawie procesów rekrutacyjnych prosimy kierować na następujący adres: rekrutacja@gaz-system.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych.

Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów do pracy w naszej Spółce. Dane, które zbieramy o kandydacie są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz oceny kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Informujemy, iż oczekujemy przekazania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa i niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie mają Państwo uprawnienia?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane,
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy Państwa prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Państwa?

Nie profilujemy Państwa w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.
Kontakt - gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa mogą Państwo zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.