Oferty pracy

GAZ-SYSTEM łączy ludzi z pasją i zaangażowaniem

Nasi pracownicy to nasza największa wartość i kapitał – dlatego inwestujemy w ich rozwój i najlepsze standardy pracy. Dowiedz się więcej o pracy w GAZ-SYSTEM i dołącz do nas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić kogo aktualnie poszukujemy.

Bieżące rekrutacje

MISTRZ W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI W SUWAŁKACH (Rembelszczyzna)

Oferta ważna do dnia: 29.11.2021

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poszukuje obecnie osoby
do Oddziału w Rembelszczyźnie na stanowisko

Mistrz w Terenowej Jednostce Eksploatacji Suwałki
Nr ref. 125/R/2021

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • zapewnienie bezawaryjnego działania infrastruktury przesyłowej w celu utrzymania sprawności technicznej systemu przesyłowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • organizacja i nadzór prac związanych z użytkowaniem infrastruktury systemu przesyłowego , w tym prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych
 • prowadzenie i nadzorowanie prac montażowych, kontrolnych obsługowych i eksploatacyjnych w obszarze infrastruktury systemu przesyłowego, zgodnie z przepisami SESP oraz instrukcjami obsługi obiektów
 • nadzorowanie i organizowanie pracy podległych pracowników
 • zapewnienie zaopatrzenia stanowisk w odpowiednie materiały i narzędzia
 • gospodarka urządzeniami do wykonywania prac eksploatacyjnych
 • nadzorowanie, zabezpieczanie i usuwanie skutków awarii i nieszczelności infrastruktury systemu przesyłowego
 • prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji eksploatacyjnej oraz dokumentacji technicznej obiektów sieci gazowej
 • udział w odbiorach i rozruchu infrastruktury systemu przesyłowego
 • wykonanie ocen stanu technicznego obiektów i elementów sieci gazowej
 • wnioskowanie o realizację prac na obiektach lub elementach sieci w oparciu o przeprowadzone oceny i analizy
 • nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • wykonywanie zadań przy wykorzystaniu wiedzy fachowej z własnego zakresu działania
 • realizacja nadzorów prac nad robotami wykonawców zewnętrznych
 • dokonywanie bieżącej i okresowej analizy stanu obiektów, elementów, funkcjonowania, wykonywanie zestawień, raportów, analiz prowadzonych działań i uzupełnianie baz danych
 • nadzorowanie procesu obsługi technicznej stacji gazowych, sieci przesyłowej, systemów ochrony przeciwkorozyjnej zgodnie z wytycznymi SESP na obszarze działania TJE
 • nadzorowanie dyżurów domowych zapewniających gotowość do podjęcia działań w sytuacjach awaryjnych w dni wolne i poza godzinami pracy ba obszarze działania TJE Suwałki

NASZE WYMAGANIA

 • wykształcenie średnie/wyższe  techniczne
 • 5 lat doświadczenia w branży energetycznej
 • doświadczenie w kierowaniu podległym zespołem
 • znajomość branży gazowniczej: technologii telemetrii, pomiarów elektrycznych, automatyki
 • znajomość rynku gazu
 • podstawowa znajomość Prawa Energetycznego
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • uprawnienia energetyczne gr 1, gr 3 E+D
 • umiejętność zarządzania zespołem/brygadą
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętności rozwiązywania problemów
 • samodzielność
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • praca w systemie równoważnego czasu pracy
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • gotowość do pełnienia dyżurów domowych
 • prawo jazdy kat. B

DODATKOWYM ATUTEM KANDYDATA BĘDZIE

 • wykształcenie średnie/wyższe techniczne na kierunku: gazownictwo, mechanika, elektromechanika, elektryka
 • doświadczenie w branży przemysłowej (eksploatacja lub wykonawstwo)
 • podstawowa znajomość Prawa Budowlanego
 • uprawnienia grupa 2 dozór i eksploatacja
 • umiejętność obsługi CAD (podstawowy),
 • znajomość systemu SAP
 • podstawowa znajomość języka angielskiego

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU KANDYDAT ZYSKUJE

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikalnych projektach na rynku polskim i europejskim
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)
 • pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych
 • dofinansowanie do wypoczynku   

Miejsce świadczenia pracy:  Oddział w Rembelszczyźnie
                                                 Terenowa Jednostka Eksploatacji w Suwałkach
                                                 16-400 Suwałki , ul. Innowacyjna 1,

Oferty prosimy nadsyłać do: 29 listopada 2021 r.

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Zapytania w sprawie procesów rekrutacyjnych prosimy kierować na następujący adres: rekrutacja@gaz-system.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych.

Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów do pracy w naszej Spółce. Dane, które zbieramy o kandydacie są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz oceny kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Informujemy, iż oczekujemy przekazania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa i niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie mają Państwo uprawnienia?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane,
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy Państwa prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Państwa?

Nie profilujemy Państwa w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.
Kontakt - gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa mogą Państwo zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.