Oferty pracy

GAZ-SYSTEM łączy ludzi z pasją i zaangażowaniem

Nasi pracownicy to nasza największa wartość i kapitał – dlatego inwestujemy w ich rozwój i najlepsze standardy pracy. Dowiedz się więcej o pracy w GAZ-SYSTEM i dołącz do nas.

Jeśli chcesz aplikować prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym i odpowiednim numerem referencyjnym na adres e-mail: rekrutacja@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić kogo aktualnie poszukujemy.

Bieżące rekrutacje

MONTER W GAZOWYM POGOTOWIU TECHNICZNYM (Rembelszczyzna)

Oferta ważna do dnia: 23.08.2019

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poszukuje obecnie osoby do Oddziału w Rembelszczyźnie na stanowisko

Monter w Gazowym Pogotowiu Technicznym
Nr ref. 85/R/2019


DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

 • zapewnienie bezawaryjnego działania infrastruktury przesyłowej w celu utrzymania sprawności technicznej systemu przesyłowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • udział w pracach związanych z zabezpieczaniem miejsca prac przy remontach i inwestycjach na sieci przesyłowej realizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz siłami własnymi
 • wykonywanie prac montażowych oraz eksploatacyjnych np.: konserwacja powłok malarskich, sprawdzanie działania napędów i armatury, montaż demontaż połączeń kołnierzowych, kurków zasuw, manometrów, gazomierzy itp. pod rygorem prac gazoniebezpiecznych
 • zabezpieczenie i usuwanie awarii i nieszczelności infrastruktury systemu przesyłowego
 • udział w rozruchach infrastruktury systemu przesyłowego

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego
 • min. 2 letniego doświadczenia w serwisowaniu lub montażu urządzeń, instalacji itp.
 • ogólnej wiedzy w zakresie mechaniki, elektryki, znajomości rysunku technicznego
 • świadectwa energetycznego grupa 3 eksploatacja- warunek konieczny w momencie zatrudnienia
 • podstawowej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
 • odporności na stres
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy w zespole
 • prawa jazdy kat. B
 • gotowości do pełnienia dyżurów domowych oraz wyjazdów służbowych
 • gotowości do pracy w równoważnym czasie pracy

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • wykształcenie zasadnicze: monter sieci i instalacji sanitarnych: mechanik, elektromechanik, tytuł technika, technik budowlany, technik ochrony środowiska, technik inżynierii sanitarnej, mechaniczne: technologia maszyn, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektromechanik lub inne pokrewne
 • roczne doświadczenie przy eksploatacji sieci lub instalacji gazowych, serwisowanie i montaż urządzeń
 • znajomość budowy armatury, czytanie schematów technicznych
 • świadectwo energetyczne grupa I eksploatacja
 • chęć do samokształcenia i nauki, samodzielne rozwiązywanie prostych problemów technicznych
 • uprawnienia do obsługi np.: koparek, wózków jezdniowych, suwnic lub HDS
 • prawo jazdy kat. C

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU ZYSKASZ

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikalnych projektach na rynku polskim i europejskim
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)
 • pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych
 • dofinansowanie do wypoczynku

Miejsce świadczenia pracy: Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578 , 05-126 Nieporęt

Oferty prosimy nadsyłać do: 23 sierpnia 2019 roku

Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o złożenie aplikacji za pomocą przycisku


 

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych.

Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów do pracy w naszej Spółce. Dane, które zbieramy o kandydacie są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz oceny kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Informujemy, iż oczekujemy przekazania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa i niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie mają Państwo uprawnienia?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane,
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy Państwa prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Państwa?

Nie profilujemy Państwa w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.
Kontakt - gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa mogą Państwo zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.