Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz informacji, czy dany podmiot będący administratorem przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany czy takie dane osobowe przetwarza na Pani/Pana temat Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. prosimy o wypełnienie następującego formularza zapytania o dane osobowe przetwarzane przez GAZ-System SA, które ułatwią nam udzielenie odpowiedzi.

Dane, jakie GAZ-SYSTEM mógł pozyskać, były związane z:Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu zapytania od dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez mnie pytanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, na warunkach wskazanych poniżej

CAPTCHA1S


Proszę przepisać cyfry z obrazka do pola tekstowego


Po co nam dane osobowe?

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne w celu udzielania odpowiedzi na pytanie o dane osobowe, które do nas Pani/Pan kieruje. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym celu polegającym na ewidencjonowaniu zgłoszeń o dostęp do danych osobowych oraz korzystania z uprawnień wynikających ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO).

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie udzieloną poprzez wypełnienie formularza z zapytaniem o dane. Dodatkowo podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie usprawiedliwiony cel Gaz-System S.A., polegający na ewidencjonowaniu napływających żądań o dostęp do danych osobowych oraz ustalenia sytuacji nadużycia prawa dostępu do danych, tj. sytuacji, w których żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z odpowiedzią na przekazane przez Panią/Pana pytanie oraz w celu wykluczenia sytuacji, w których mogłoby dojść do nadużycia prawa dostępu do danych.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

Ma Pani/Pan prawo do:

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana w rozumieniu RODO?

Nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez:

rodo@gaz-system.pl

Prawo do uzyskanie dostępu do treści danych nie nie jest absolutne: wykonywanie prawa dostępu do danych osobowych nie powinno negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.