Konsultacje projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2022-2031

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 16 ust 1 Ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ–SYSTEM S.A. przystąpił, w porozumieniu z Urzędem Regulacji Energetyki, do opracowania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2022-2031 (KDPR 2022-2031) w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.

Zgodnie z zapisami art. 16 ust 15 Ustawy Prawo Energetyczne zapraszamy wszystkich zainteresowanych, obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego, do zapoznania się z wyciągiem z projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata  2022-2031.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do godz 9.00 dnia 12.05.2021r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl

Kolejnym etapem opracowywania korekty Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie, podobnie jak w przypadku poprzednich, uzgodnionych z Prezesem URE, Planów Rozwoju, przeanalizowanie Państwa uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju do uzgodnienia.

Do opublikowanego wyciągu z KDPR 2022-2031 dołączamy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i prosimy o zapoznanie się z nią.

Wyciąg z KDPR - część A

Wyciąg z KDPR - część B

Formularz uwag do KDPR

Klauzula RODO


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.