Konsultacje w sprawie projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029

Zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ–SYSTEM S.A. przystąpił do opracowania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego do zapoznania się z projektem Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju.

Użytkownicy rynku mogli przekazywać uwagi  do tego projektu w terminie od 17.01.2019 r. do  7.02.2019 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl


Kolejnym etapem opracowywania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie Państwa uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju do uzgodnienia.

 

 

 


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.