Mechanizmi zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach zmian w „Mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących prowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A.”

Zaproponowana modyfikacja treści „Mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” wynika z zakończeniem pierwszego okresu wdrożenia opłaty neutralizującej oraz oczekiwań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgłoszonych w ramach procesu zatwierdzania kolejnego dokumentu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia KE nr 312/2014 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC)".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników rynku gazu do zapoznania się z projektem zmian do „Mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, . Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 9 października 2018 r., przesyłając wypełnione formularze na adres e-mailowy: ncbal@gaz-system.plDo pobrania:

Projekt zmian "Mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”

Formularz przesyłania uwag ogólnych


Formularz przesyłania uwag szczegółowych


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.