Zakończone procedury

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konsultacji rynkowych prowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2017 roku:

Open Season Baltic Pipe


Przesyłanie przez uczestników rynku dokumentów rejestracyjnych w ramach Fazy 2 Procedury Open Season: od 5 września 2017 do 3 października 2017

Potwierdzanie rejestracji w Fazie 2 Procedury Open Season:  do 17 października 2017

Składanie przez uczestników rynku wiążących zobowiązań poprzez przesłanie uzupełnionego Formularza oferty Fazy 2: do 31 października 2017

Projekt zdolności przyrostowej dla połączenia międzysystemowego Polska - Niemcy (Gaspool)

 (okres  trwania konsultacji 19.10.2017 - 19.12.2017)

Konsultacje zmian w IRiESP w zakresie poziomu tolerancji w obszarze bilansowania
   (okres trwania konsultacji  5.09.2017 - 21.09.2017)

Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM S.A.
  (okres trwania konsultacji 5.06.2017 - 20.06.2017)

Konsultacje planu regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE GRIP 2017)
  ( okres trwania konsultacji 19.05.2017 - 9.06.2017)

Niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe
 (okres trwania badania 6.04.2017 - 1.06.2017)

Konsultacje rynkowe Wiążącej Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe (okres trwania konsultacji 7.12.2016 - 6.01.2017)

Konsultacje rynkowe treści porozumienia międzyoperatorskiego dla połączenia Polska – Ukraina (okres trwania konsultacji 1.01.2017 -1.03.2017)

Konsultacje w sprawie aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju (okres trwania konsultacji 6.03.2017 - 27.03.2017)

 

 
Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.