Konsultacje aktualizacji Planu Rozwoju na lata 2017-2026 dla polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 ust. 3 i ust. 15 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) GAZ–SYSTEM S.A. przystąpił do opracowania aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2017-2026 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe dla systemu gazociągów tranzytowych (SGT).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego do zapoznania się z projektem aktualizacji powyższego Planu Rozwoju. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 2 września br. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl

Kolejnym etapem aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie Państwa uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu aktualizacji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2017-2026  dla systemu gazociągów tranzytowych (SGT) do uzgodnienia.

Do pobrania:


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.