Zakończone procedury

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konsultacji rynkowych prowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2020 roku:

Ponowne konsultacje w sprawie korekty Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029

(od 27.11.2020 do 18.12.2020)

Drugie konsultacje projektu przepustowości przyrostowej dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS

(czas trwania konsultacji 17.11.2020 - 17.12.2020 r.)

Niewiążąca procedura badania rynku w zakresie rozwoju usług dla nowych zdolności przesyłowych udostępnionych w ramach gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL)

(czas trwania konsultacji 04.11.2020 - 07.12.2020 r.)

Niewiążąca procedura badania rynku dla nowych zdolności przesyłowych w krajowym systemie przesyłowym, związanych z budową nowego Terminalu LNG (FSRU) w rejonie Gdańska

(czas trwania konsultacji 20.07.2020 - 28.09.2020 r.)

Konsultacje projektu przepustowości przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski  i Niemiec (Trading Hub Europe)

(czas trwania konsultacji 10.08.2020 - 10.09.2020 r.)

Konsultacje projektu przepustowości przyrostowej pomiędzy polskim odcinkiem systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa (SGT) a  Niemicy (Trading Hub Europe)

(czas trwania konsultacji 10.08.2020 - 10.09.2020 r.)

Konsultacje nowego projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

(czas trwania konsultacji: od 9.06.2020 do 30.06.2020 r.)

Konsultacje treści porozumienia międzyoperatorskiego dotyczącego połączenia międzysystemowego „Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/TSOUA”

(czas trwania konsultacji: od 3.03.2020 r. do 4.05.2020 r.)

Konsultacje zmian w „Mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących prowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A.”

(czas trwania konsultacji: od 23.03.2020 r. do 10.04.2020 r.)

Konsultacje projektu zmian IRIESP Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa

(czas trwania konsultacji: od 4.03.2020 r. do 19.03.2020 r.)

Konsultacje Części B projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2021-2030

(czas trwania konsultacji: od 18.02.2020 r. do 9.03.2020 r.)

Konsultacje dotyczące projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech

(czas trwania konsultacji: od 13.01.2020 r. 13.02.2020 r.)


Konsultacje GAZ-SYSTEM i Energinet dotyczące wyboru platformy do rezerwacji przepustowości na połączeniu Polska – Dania

(czas trwania konsultacji od 17.12.2019 do 10.01.2020 r.)

 

 


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.