Porozumienie określające zasady współpracy z Odbiorcą końcowym przyłączonym do Systemu Przesyłowego

Poniżej zamieszczamy treść  Ogólnych Warunków Porozumienia określających zasady współpracy z Odbiorcą końcowym przyłączonym do Systemu Przesyłowego (OWPok):

OWPok

Załącznik nr 1 do OWPok

Ze względu na różnice techniczne występujące pomiędzy poszczególnymi Odbiorcami końcowymi, treść Porozumienia jest uzgadniana indywidualnie.


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.