Podsumowanie roku gazowego 2018/2019.

 


Aktualizacja IRiESP.

 


Zakończenie okresu przejściowego dla środków tymczasowych w kodeksie bilansowania.

 


System Wymiany Informacji wersja 2.0

 


Mechanizm zapewniania neutralnosci kosztowej działań bilansujących

 


Nowa taryfa oraz nowy model taryfowy.

 


Zmiany na rynku dnia bieżącego gazu oraz uruchomienie notowań dla gazu zaazotowanego.

 


Najważniejsze wydarzenia w roku gazowym 2018/2019.


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.