Konferencja „Model techniczno-ekonomiczny przyłączeń”

Na drodze do gospodarki nisko- i zeroemisyjnej po erze węgla nastąpi era gazu – jak niektórzy mówią trwale przejściowego nośnika energii.

Przejście przez ten etap wymaga solidnego przygotowania, wielu analiz i obliczeń.

Na konferencji „Model techniczno-ekonomiczny przyłączeń” zaprezentowaliśmy modelowy, przykładowy kalkulator (dostępny na naszej stronie internetowej) pozwalający ocenić efektywność i opłacalność konwersji źródeł.

Dodatkowo o funduszach i możliwościach finansowanie konwersji opowiedział dyr. Marcin Jamiołkowski z Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW.

Materiały do pobrania:

Szymon Grunwald, GAZ-SYSTEM - OTWARCIE

Marcin Jamiołkowski, NFOŚiGW – „DEKADA DLA KLIMATU: FINANSOWANIE PEP2040 I TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ” oraz sesja Q&A

Marcin Liszka, EXERGON – „ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI ZMIANY PALIWA NA GAZ ZIEMNY W PRZEDSIĘBIORSTWACH CIEPŁOWNICZYCH” oraz

Piotr Gołąb, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego - „JAK PROJEKTOWAĆ MIEJSKĄ KOŁTOWNIĘ GAZOWĄ” oraz sesja Q&A4. Marcel Gawron, EXERGON – „KONWERSJA CIEPŁOWNI WĘGLOWEJ PRZYKŁAD OBLICZENIOWY” oraz sesja Q&A

Szymon Grunwald, GAZ-SYSTEM - ZAKOŃCZENIE


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.