Konferencja „Ciepłownictwo i energetyka"

Wyzwania globalnego ocieplenia i drożejące uprawnienia do emisji dwutlenku węgla wymuszają coraz szybsze zmiany w sektorze energetycznym i ciepłowniczym.
Kończący się sezon ciepłowniczy dobitnie pokazał, że zapotrzebowanie na ciepło wciąż potrafi być wysokie i utrzymywać się przez wiele miesięcy w roku.
Pytanie, przed którym stoi branża, to z czego jutro wytwarzać energię elektryczną i ciepło. Jakie decyzje podjąć? Na czym się oprzeć?

  • O perspektywach dla ciepłowników, wyborach i alternatywach przed nimi stojących opowie Wiceprezes IGCP Bogusław Regulski.
  • O modelowej wysokosprawnej transformacji systemu energetycznego w Toruniu opowie Prezes Robert Kowalski.
  • O zmieniającej się energetyce gazowej z perspektywy ponad 40 lat doświadczenia zawodowego opowie Pan Piotr Gołąb ze Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. Prof. K. Żmijewskiego, uznany ekspert i prekursor wielu rozwiązań.


Zagadnienie przyłączenia ciepłowni do sieci gazowej przybliży od strony praktycznej operator największego systemu dystrybucyjnego w Polsce – przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa.

Poniżej link z formularzem rejestracyjnym:
Zapisz się na konferencję "Ciepłownictwo i energetyka" (rejestracja zakończona)

Materiały do pobrania:

Szymon Grunwald, GAZ-SYSTEM - OTWARCIE

Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – „PERSPEKTYWA CIEPŁOWNICTWA NA GAZ ZIEMNY” oraz sesja Q&A

Robert Kowalski, PGE Toruń – „TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W TORUNIU” oraz sesja Q&A

Piotr Gołąb, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego - „JAK PROJEKTOWAĆ MIEJSKĄ KOŁTOWNIĘ GAZOWĄ” oraz sesja Q&A

Marek Elert, GAZ-SYSTEM – „KRAJOWY DZISIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU” oraz sesja Q&A


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.