Konferencja „Model techniczno-ekonomiczny przyłączeń”

Na drodze do gospodarki nisko- i zeroemisyjnej po erze węgla nastąpi era gazu – jak niektórzy mówią trwale przejściowego nośnika energii.

Przejście przez ten etap wymaga solidnego przygotowania, wielu analiz i obliczeń.

Na konferencji „Model techniczno-ekonomiczny przyłączeń” będziemy prezentować modelowy, przykładowy kalkulator (dostępny na naszej stronie internetowej) pozwalający ocenić efektywność i opłacalność konwersji źródeł.

Dodatkowo o funduszach i możliwościach finansowanie konwersji opowie dyr. Marcin Jamiołkowski z Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW.
Chcesz wiedzieć jaką ścieżkę należy przejść na drodze do energetyki gazowej? Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać z funduszy?

Poniżej link z formularzem rejestracyjnym:

Zarejestruj się na konferencję „Model techniczno-ekonomiczny przyłączeń”

Konferencja "Ciepłownictwo i energetyka"

Wyzwania globalnego ocieplenia i drożejące uprawnienia do emisji dwutlenku węgla wymuszają coraz szybsze zmiany w sektorze energetycznym i ciepłowniczym.
Kończący się sezon ciepłowniczy dobitnie pokazał, że zapotrzebowanie na ciepło wciąż potrafi być wysokie i utrzymywać się przez wiele miesięcy w roku.
Pytanie, przed którym stoi branża, to z czego jutro wytwarzać energię elektryczną i ciepło. Jakie decyzje podjąć? Na czym się oprzeć?

  • O perspektywach dla ciepłowników, wyborach i alternatywach przed nimi stojących opowie Wiceprezes IGCP Bogusław Regulski.
  • O modelowej wysokosprawnej transformacji systemu energetycznego w Toruniu opowie Prezes Robert Kowalski.
  • O zmieniającej się energetyce gazowej z perspektywy ponad 40 lat doświadczenia zawodowego opowie Pan Piotr Gołąb ze Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. Prof. K. Żmijewskiego, uznany ekspert i prekursor wielu rozwiązań.


Zagadnienie przyłączenia ciepłowni do sieci gazowej przybliży od strony praktycznej operator największego systemu dystrybucyjnego w Polsce – przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa.

Poniżej link z formularzem rejestracyjnym:
Zapisz się na konferencję "Ciepłownictwo i energetyka" (rejestracja zakończona)

 

 


Subscribe to Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.