Połączenie spółek GAZ-SYSTEM i Polskie LNG

W ślad za decyzją kierunkową Zarządu spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia ze spółką zależną Polskie LNG S.A., w dniu 21 października 2020 r. Zarządy obydwu spółek podpisały porozumienie o przyjęciu Planu połączenia.

Połączenie planowane jest na początek 2021 r.

Porozumienie
Plan połączenia


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.