Współpraca

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Pion Zakupów zaprasza producentów, dostawców i handlowców oferujących produkty związane z branżą gazowniczą do przesyłania katalogów produktów wraz z cennikami i warunkami sprzedaży.

Szczególnie poszukujemy materiałów dotyczących:
1. rur,
2. aparatury kontrolno – pomiarowej,
3. armatury gazowniczej, kształtek i zaworów,
4. materiałów uszczelkarskich i testerów szczelności,
5. materiałów spawalniczych (elektrody, pręty, druty spawalnicze),
6. śrub dla branży gazowniczej,
7. balonów i korków zaporowych,
8. materiałów hutniczych,
9. nowych produktów i rozwiązań innowacyjnych dla przemysłu gazowniczego.

Wyżej wymienione materiały wraz z podanie adresu kontaktowego prosimy przesyłać na adres: mojaoferta@gaz-system.pl

Zastrzegamy:
Przesłanie materiałów nie rodzi zobowiązań po żadnej ze stron. Odpowiemy tylko na wybrane e-maile.*************************************
W celu przybliżenia potencjalnym Wykonawcom kształtu typowych specyfikacji zamówień udzielanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poniżej załączyliśmy przykładowe dokumenty dotyczące przeprowadzonych dotychczas postępowań o udzielenie zamówień publicznych.  Są to przykładowe dokumenty właściwe dla danego postępowania o udzielenie zamówienia. Zastrzegamy, że dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia obowiązują zapisy właściwego dla niego ogłoszenia oraz SIWZ.

PRZYKŁADOWA SPECYFIKACJA DLA ZAMÓWIENIA NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ
przykład specyfikacji zamówienia na dokumentację proejktową w archiwum ZIP


Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.