09.02.2018

[Translate to Angielski:] DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW NIEPUBLICZNYCH W GAZ-SYSTEM

[Translate to Angielski:] Od 9 lutego 2018 r. GAZ-SYSTEM rozpoczął kwalifikację dostawców w ramach DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW NIEPUBLICZNYCH

[Translate to Angielski:]

Od 9 lutego 2018 r. GAZ-SYSTEM rozpoczął kwalifikację dostawców w ramach DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW NIEPUBLICZNYCH

 

 

 

Obecnie kwalifikacje odbywają się w kategoriach:
1) RURY STALOWE GAZOWE IZOLOWANE i NIEIZOLOWANE
2) STALOWE KSZTAŁTKI GAZOWE (w tym kolana, trójniki, zwężki, weldolety, itp.)

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.

 

W przypadku zainteresowania realizacją dostaw materiałów w zamówieniach nie objętych przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy:

1) wypełnić załączoną Ankietę,
2) zapoznać się i zaakceptować zasady współpracy, w tym w szczególności treść Projektu Umowy,

a po zawarciu umowy z Zamawiającym:
a. składać oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe,
b. realizować zamówienia (jeśli oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza) zgodnie z postanowieniami umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
• Projekt umowy

 

RURY STALOWE:
• Ogłoszenie_rury
• Ankieta_rury


KSZTAŁTKI:
• Ogłoszenie_kształtki
• Ankieta_kształtki

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a strategic company for the Polish economy, responsible for the transmission of natural gas and the management of the most important gas pipelines in Poland. GAZ-SYSTEM S.A. is also the owner of Polskie LNG S.A., a company established to build the Świnoujście LNG terminal.
As part of its 2015-2025 investment scheme, GAZ-SYSTEM S.A. is planning to build over 2,000 km of new gas lines in western, southern and eastern Poland. Further expansion of the domestic transmission system, including construction of new gas pipelines being part of the North-South Gas Corridor, as well as construction of interconnections with Lithuania, Slovakia and the Czech Republic, will enhance Poland’s energy security and contribute considerably to the development of the European transmission system.
In 2009-2015, GAZ-SYSTEM S.A. completed an investment plan consisting in the construction of over 1,200 km of new gas transmission lines in north-western and central Poland. The projects implemented by the company and the physical and virtual reversal on the Yamal pipeline have translated into a significant increase in technical import opportunities on routes other than from the East.

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.