11.04.2017

[Translate to Angielski:] 20 lat ustawy – Prawo energetyczne

[Translate to Angielski:] 12 kwietnia 2017 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 20 lat ustawy – Prawo energetyczne.

Wśród prelegentów Panelu Inauguracyjnego znajdują się obecny oraz poprzedni Prezesi URE: Maciej Bando, Marek Woszczyk, dr hab. Mariusz Swora oraz pierwszy i najdłuższej piastujący urząd Prezesa -dr Leszek Juchniewicz.  W drugiej, naukowej części konferencji biorą udział wybitni eksperci polscy
i międzynarodowi. Obradom będzie towarzyszyć Loża Ekspertów, w której zasiadają prezesi operatorów systemów przesyłu, spółek energetycznych i Towarowej Giełdy Energii.

Poza dyskusjami związanymi z Prawem energetycznym, poruszone zostaną również współczesne zagadnienia rynków energii i paliw, dotyczące równoważenia interesów uczestników rynku czy koordynacji polityki i regulacji.
Organizatorami Konferencji jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Partnerami Konferencji oraz wydawnictw pokonferencyjnych są (w kolejności alfabetycznej): GAZ-SYSTEM S.A., Hermes Energy Group S.A., Polish Trading Point S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, Towarowa Giełda Energii S.A.Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a strategic company for the Polish economy, responsible for the transmission of natural gas and the management of the most important gas pipelines in Poland. GAZ-SYSTEM S.A. is also the owner of Polskie LNG S.A., a company established to build the Świnoujście LNG terminal.
As part of its 2015-2025 investment scheme, GAZ-SYSTEM S.A. is planning to build over 2,000 km of new gas lines in western, southern and eastern Poland. Further expansion of the domestic transmission system, including construction of new gas pipelines being part of the North-South Gas Corridor, as well as construction of interconnections with Lithuania, Slovakia and the Czech Republic, will enhance Poland’s energy security and contribute considerably to the development of the European transmission system.
In 2009-2015, GAZ-SYSTEM S.A. completed an investment plan consisting in the construction of over 1,200 km of new gas transmission lines in north-western and central Poland. The projects implemented by the company and the physical and virtual reversal on the Yamal pipeline have translated into a significant increase in technical import opportunities on routes other than from the East.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.