04.01.2017

[Translate to Angielski:] Laureaci VII edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii wybrani

[Translate to Angielski:] 20 grudnia br. została ogłoszona lista laureatów VII edycji programu grantowego na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Konkurs zainicjowany przez GAZ-SYSTEM organizowany jest na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Celem Funduszu Naturalnej Energii jest wyłonienie najlepszych pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego.

VII edycja konkursu skierowana była przede wszystkim do gmin, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poszczególnych województw. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Fundusz Naturalnej Energii jest konkursem organizowanym corocznie i stopniowo swoim zasięgiem obejmie cały kraj.

W tegorocznej edycji wpłynęło 111 wniosków o dofinansowanie. Zwycięskie projekty w ciekawy sposób podchodzą do różnych potrzeb środowiskowych: czystości powietrza, gospodarki odpadami czy poszanowania bioróżnorodności. Koncentrują się one na aktywizacji lokalnych społeczności oraz osiągnięcie konkretnych i wymiernych efektów.

„VII edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu ochroną środowiska i problematyką podnoszenia świadomości ekologicznej. Od 2010 r. wsparliśmy 115 projektów realizujących działania na rzecz ochrony przyrody, a społeczności lokalne swoim zaangażowaniem potwierdziły, że aktywnie podchodzą do kreowania postaw ekologicznych. Dlatego cieszy mnie fakt, że możemy kontynuować współpracę z różnymi grupami interesariuszy, która ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego” – mówi Monika Bończa Tomaszewska, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w GAZ-SYSTEM S.A.

Laureatami VII edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zostali:

Z województwa mazowieckiego:

 1. Park Przyjazny Owadom - Przedszkole Miejskie nr 9 w Legionowie
 2. Laboratorium Przyrody – Lasy Miejskie – Warszawa
 3. Organic Gardens – Niepubliczne Gimnazjum Warsaw Montessori Middle School z Warszawy
 4. Weź oddech na Mazowszu – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 5. Moje Przedszkole uczy mnie być EKO – Miejskie Przedszkole nr 4 w Zielonce

Z województwa wielkopolskiego:

 1. Zielone Płuca Szkoły – Zespół Szkół w Otocznej
 2. Dymisz, trujesz --> pożałujesz! - Szkoła Podstawowa w Owińskach
 3. Piracka Ścieżka Zmysłów – Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Zielona Wyspa w Sulęcinku
 4. Dbamy o czysty świat bez względu na to ile mamy lat – Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
 5. EkoSzkoła w EkoGminie – Gimnazjum w Czerwonaku

Z województwa dolnośląskiego: 

 1. Skrzydlate Ogrody – Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach
 2. Barwny świat motyli inspiracją do kreatywnego recyklingu – Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
 3. Energiczni Ekologowie – Gimnazjum im. T. Kościuszki w Prochowicach
 4. Ence-pence, niech energia wróci w nasze ręce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie
 5. Zielona Klasa w Czerwonej – Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości

Z województwa opolskiego:

 1. Drugie życie rzeczy – Fundacja "krakOFFska 36"
 2. Niezłe ziółka – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
 3. Czyste środowisko-najlepsze uzdrowisko – Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
 4. Wodę poznać i doświadczyć – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Domaradzu
 5. Młodzi ekoodkrywcy czereśniowej Krainy Św. Anny – Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich

Z województwa podkarpackiego:

 1. Las jest dla nas – Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF
 2. Dziecięcy eko szlak. EkoGorajec.com – Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza
 3. Skarby zaklęte w skałach... - Szkoła Podstawowa w Wojtkowej
 4. Ogród szkolny - Przyrodnicze Obserwatorium – Zespół Szkół w Nehrybce
 5. Teraz czas na ekologię! - Zespół Szkół w Januszkowicach

„Fundusz Naturalnej Energii to szansa na realizację wielu interesujących działań związanych z ochroną przyrody w poszczególnych regionach Polski. Cieszę się, że po raz kolejny była okazja wsparcia projektów wynikających z potrzeb lokalnych, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i będą kształtowały postawy ekologiczne wśród członków społeczności lokalnych.” – mówi Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, która koordynuje prace w ramach FNE.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Więcej informacji o Funduszu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a strategic company for the Polish economy, responsible for the transmission of natural gas and the management of the most important gas pipelines in Poland. GAZ-SYSTEM S.A. is also the owner of Polskie LNG S.A., a company established to build the Świnoujście LNG terminal.
As part of its 2015-2025 investment scheme, GAZ-SYSTEM S.A. is planning to build over 2,000 km of new gas lines in western, southern and eastern Poland. Further expansion of the domestic transmission system, including construction of new gas pipelines being part of the North-South Gas Corridor, as well as construction of interconnections with Lithuania, Slovakia and the Czech Republic, will enhance Poland’s energy security and contribute considerably to the development of the European transmission system.
In 2009-2015, GAZ-SYSTEM S.A. completed an investment plan consisting in the construction of over 1,200 km of new gas transmission lines in north-western and central Poland. The projects implemented by the company and the physical and virtual reversal on the Yamal pipeline have translated into a significant increase in technical import opportunities on routes other than from the East.

 


Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.