Projekty planowane

Podziemny Magazyn Gazu Damasławek 

Na skutek dynamicznych zmian na krajowym i europejskim rynku gazu spółka planuje rozszerzenie swoich usług o obszar magazynowania paliwa gazowego i wybudowanie bezzbiornikowego podziemnego magazynu gazu ziemnego w złożu soli kamiennej.
Rozbudowa systemu magazynowania jest ściśle dostosowana do przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na gaz, przewidywanych nowych źródeł dostaw i dalszej liberalizacji krajowego rynku gazu.
W 2013 r. GAZ-SYSTEM otrzymał koncesję Ministra Środowiska na rozpoznanie złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Damasławek pod kątem przyszłego bezzbiornikowego podziemnego magazynowania oraz określenia budowy geologicznej wysadu i jego najbliższego otoczenia.

Planowana lokalizacja Podziemnego Magazynu Gazu to wysad solny Damasławek, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okolicy gmin: Janowiec Wielkopolski i Żnin.
        

 

 

Status prac

GAZ-SYSTEM prowadzi prace analityczne, badawcze i projektowe, których celem jest określenie możliwości budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu ziemnego. Firma koncentruje się na aspektach geologicznych i środowiskowych planowanej inwestycji, prowadzi również prace w zakresie przygotowania koncepcji programowo-przestrzennych magazynów, a także niezbędnych rurociągów wodnych i solankowych. Na potrzeby projektu spółka prowadzi szereg prac, badań i analiz przy wsparciu krajowych instytutów naukowych oraz ośrodków badawczych. W 2015 r. wykonano badania hydrogeologiczne oraz geofizyczne, w tym wysadu solnego (seria badań sejsmicznych). Otrzymane wyniki zostały poddane analizie pod względem możliwości magazynowania paliw gazowych.

W drugiej połowie 2017 roku rozpoczęto wykonywanie otworów badawczych oraz realizację dalszych badań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych.

Po przeprowadzeniu wszelkich prac badawczo-rozpoznawczych i analiz ekonomiczno-inwestycyjnych GAZ-SYSTEM podejmie decyzję o realizacji inwestycji.

  • Więcej informacji o prowadzonych pracach znajduje się tutaj

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.