Gazociąg Gustorzyn-Wronów

Gazociąg Gustorzyn-Wronów 
Etap III Rawa Mazowiecka-Wronów

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rawa Mazowiecka – Wronów, który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Projektowana inwestycja wpłynie również na rozwój lokalnej infrastruktury.

Lokalizacja

Gazociąg Rawa Mazowiecka - Wronów zlokalizowany będzie na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Planowana trasa będzie przebiegać przez teren 17 gmin.

Podstawowe parametry inwestycji

  • ciśnienie 8,4 MPa
  • długość ok. 156 kilometrów
  • średnica 1000 mm

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2017.2302 t.j. z późn. zm.) tzw. „specustawa gazowa”.

Korzyści

  • Zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania paliwem gazowym przyłączonych do sieci operatorów dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych, uwzględniając przy tym rosnące zapotrzebowanie m.in. na cele komunalno-bytowe mieszkańców.
  • Rozwój lokalnej infrastruktury, bezpieczne dostawy gazu do odbiorców oraz możliwość podłączenia do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu.
  • Odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, Łodzi i Radomia, co wpłynie znacząco na bezpieczeństwo pracy oraz uzyskanie możliwości zasilania dodatkowego.
  • Elastyczna praca systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego.
       

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.