Tłocznia gazu Strachocina

Opis inwestycji

Tłocznia gazu Strachocina realizowana będzie w ramach projektu budowy międzysystemowego połączenia Polska-Słowacja (interkonektora Polska-Słowacja). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Sanok w miejscowości Strachocina.

Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2020 r.
Wykonawcą prac projektowych jest Biuro Studiów i Projektowania Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.

Koszt inwestycji

  • szacunkowa wartość węzła i tłoczni w Strachocinie - ok. 210 mln złotych

Podstawa prawna
Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 1501 z 2014 r. tekst jednolity z późn. zm.). Projekt został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Korzyści

Inwestycja stanowić będzie istotny element realizacji koncepcji Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz spełniać szereg funkcji, w tym:

  • wsparcia możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz odbiorców krajowych poprzez ustanowienie nowej drogi transportu z terminala LNG w Świnoujściu i nowego źródła gazu,
  • zabezpieczenie dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych oraz zmniejszające się możliwości dostaw od strony Ukrainy,
  • doprowadzenie gazu do południowo-wschodniej części Polski, w której istnieje rozbudowany system przesyłowy oraz infrastruktura magazynowa. 

Ważną korzyścią dla gminy będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki lokalne.

Projekt o statusie PCI

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. 

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję budowę tłoczni w Strachocina w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu budowy tłoczni w Strachocina, który uzyskał status projektu o wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Koszty inwestycji w zakresie prac przygotowawczych i inżynieryjnych objętych dofinansowaniem:
•    szacunkowa wartość (studia): 9,2 mln euro
•    dofinansowanie z programu CEF (dla obu firm): 4,6 mln euro:
- w tym dla GAZ-SYSTEM: 2 267 0000 euro:
- Gazociąg Strachocina - Granica RP: 2 137 500 euro
- Tłocznia Strachocina: 129 500 euro

Możliwe jest również ubieganie się o przyznanie unijnego dofinansowania na prace budowlane w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który obowiązuje w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

 Czytaj więcej o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Transeuropejska sieć energetyczna (TEN-E) i instrumentu „Łącząc Europe” (Connecting Europe Facility - CEF).


Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego - węzeł rozdzielczo - pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina”.
Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 23.09.2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Tłoczni Strachocina tj. inwestycji: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego - węzeł rozdzielczo - pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 września 2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji

6 grudnia 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla Tłoczni Strachocina tj. inwestycji: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego - węzeł rozdzielczo - pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina".

 

 Informacje prasowe

26.08.2016 Wiążąca Procedura Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja

30.06.2016 Konsultacje rynkowe dotyczące Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja

23.04.2015 GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja

21.04.2015 Spotkanie przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A. oraz eustream a.s. w celu omówienia najważniejszych działań w projekcie połączenia PL-SK

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

03.04.2012 Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. wygrało przetarg na sporządzenie Studium wykonalności polsko-słowackiego połączenia międzysystemowego

 16.12.2011 Studium wykonalności dla gazociągu Polska – Słowacja


Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.