Oferty pracy

GAZ-SYSTEM łączy ludzi z pasją i zaangażowaniem.
Nasi pracownicy to nasza największa wartość i  kapitał – dlatego inwestujemy w ich rozwój i najlepsze standardy pracy. Od lat jesteśmy w czołówce rankingów na najlepszego pracodawcę, w ubiegłym roku zdobyliśmy m.in. nagrodę główną w kategorii „Firma na miarę dużych możliwości” konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dołącz do nas. Dowiedz się więcej o pracy w GAZ-SYSTEM.

Jeśli chcesz aplikować prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym i odpowiednim numerem referencyjnym na adres e-mail: rekrutacja@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych.

Po co nam dane osobowe?
Szukamy kandydatów do pracy w naszej spółce. Dane, które zbieramy o Pani/Panu są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu oceny przydatności do pracy oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Z kim dzielimy się danymi?
Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników  oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy. Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Pani/Pana dane osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f), polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a także później nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenie procedury rekrutacyjnej.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?
Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane,
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana  zdaniem naruszamy Pani/Pana  prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?
Nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.

Kontakt - gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użyj wyszukiwarki, żeby sprawdzić kogo aktualnie poszukujemy.

Lista stanowisk

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku wskazanym w bieżących rekrutacjach możesz przesłać swój życiorys i list motywacyjny na adres e-mail zawarty w treści ogłoszenia.

 • MONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI ZGIERZ (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 28.11.2018

  czytaj więcej >
 • MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ (Warszawa)

  Oferta ważna do dnia: 28.11.2018

  czytaj więcej >
 • MONTER W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI TŁOCZNIA WRONÓW (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 27.11.2018

  czytaj więcej >
 • SPECJALISTA W TERENOWEJ JEDNOSTCE EKSPLOATACJI TŁOCZNIA WRONÓW (Rembelszczyzna)

  Oferta ważna do dnia: 27.11.2018

  czytaj więcej >
 • SPECJALISTA W DZIALE EKSPLOATACJI SIECI (Tarnów)

  Oferta ważna do dnia: 28.11.2018

  czytaj więcej >
 • MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ (Tarnów)

  Oferta ważna do dnia: 23.11.2018

  czytaj więcej >

ArchiwumCopyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.