Zamówienia

Portal Zakupowy to miejsce publikowania ogłoszeń o postępowaniach o udzielaniu zamówień publicznych i niepublicznych w GAZ-SYSTEM.

Na stronie www.gaz-system.pl, w zakładce Przetargi znajdują się:

Zapraszamy do zapoznania się z procesami przetargowymi:

Dla naszych dostawców uruchomiliśmy także zakładkę Strefa Dostawcy –  (dostępna ze strony głównej www.gaz-system.pl), w której znajdują się m.in.

GAZ-SYSTEM podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 

Ogłoszenie nr 1:
Dotyczy: postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa krajowego i europejskiego regulującego działalność sektora energetycznego gazowego”.
Nr postępowania: NP/2017/11/0747/PO
Termin składania ofert: 5 grudnia 2017 godz. 12:00
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa krajowego i europejskiego regulującego działalność sektora energetycznego gazowego w ramach umowy ramowej.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduję się we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Kryteria oceny oferty: Cena 100 %
Osoba do kontaktu: Jan Wielowieyski – jan.wielowieyski@gaz-system.pl

UWAGA - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7 grudnia 2017 r., godz. 12:00

Ogłoszenie nr 2:
Dotyczy: postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa gospodarczego regulującego proces inwestycyjny obiektów systemu przesyłowego.”
Nr postępowania: NP/2017/11/0746/PO
Termin składania ofert: 5 grudnia 2017 godz. 12:00
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa gospodarczego regulującego proces inwestycyjny obiektów systemu przesyłowego w ramach umowy ramowej.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduję się we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Kryteria oceny oferty: Cena 100 %
Osoba do kontaktu: Jan Wielowieyski – jan.wielowieyski@gaz-system.pl

UWAGA - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7 grudnia 2017 r., godz. 12:00

8214
03.02.2015 15:01
05.12.2017 15:07

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.