Spółka zależna

GAZ-SYSTEM jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG (LNG z ang. Liquefied Natural Gas) w Świnoujściu.

W kwietniu 2016 r. Terminal LNG dostał pozwolenie na użytkowanie. Od 18 czerwca 2016 nosi nazwę Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Więcej o spółce Polskie LNG – www.polskielng.pl.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Polskiego LNG

31 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie LNG podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami GAZ-SYSTEM – jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce Polskie LNG – sporządził pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie BIP.

Uzasadnienie Uchwały nr 1 z 31.01.2017 r.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Polskie LNG ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A.  Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 28 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie

3242
01.02.2017 11:11
20.06.2017 08:52

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.