Pomoc publiczna

GAZ-SYSTEM otrzymuje dozwoloną pomoc publiczną w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty spółki realizowane są w ramach działania 10.1 „Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego”.  

Więcej o dofinansowaniu GAZ-SYSTEM ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się w zakładce Wsparcie z UE na korporacyjnych stronach spółki.

Decyzje Komisji Europejskiej o przyznawanej pomocy publicznej publikowane są na stronie internetowej www.ec.europa.eu.

2134
03.02.2015 14:49
01.02.2017 11:01

Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.