Organizacja spółki

Regulamin organizacyjny GAZ-SYSTEM określa i porządkuje podstawowe zasady organizacji przedsiębiorstwa oraz kompetencje, zadania, obowiązki i zakresy działania  wyszczególnionych jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich kierowników. Regulamin określa także strukturę organizacyjną GAZ-SYSTEM, w tym nadzór członków zarządu.

Aktualnie obowiązujący regulamin organizacyjny GAZ-SYSTEM został zatwierdzony i wprowadzony w życie Uchwałą  Rady Nadzorczej nr 69/RN/2016 z 19 grudnia 2016 r.

Zobacz strukturę organizacyjną GAZ-SYSTEM

8021
03.02.2015 12:31
15.02.2017 12:21

Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.