Aktualne konsultacje GAZ-SYSTEM S.A.

Konsultacje w sprawie aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 ust. 3 i ust. 15 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) GAZ–SYSTEM S.A. przystąpił do opracowania aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego do zapoznania się z projektem aktualizacji Planu Rozwoju na lata 2018-2027.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 27 marca br. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy planrozwoju@gaz-system.pl

Aktualizacja części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju (link do dokumentu w pdf)

 
Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.