Kontakt

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu
Pogórska Wola 450
33-152 Pogórska Wola

Kierownik Laboratorium
Aneta Korda-Burza
tel. 14 6225 482
faks 14 6225 481
email: aneta.korda-burza@gaz-system.pl


Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.