Zintegrowany System Zarządzania

Celem GAZ–SYSTEM S.A. jest osiągnięcie pozycji nowoczesnej oraz efektywnie zarządzanej firmy zajmującej się świadczeniem usług przesyłowych na europejskim poziomie z uwzględnieniem ekologicznych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych. Dlatego też w spółce został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania.

Jako pierwszy wprowadzono system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2001 - „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”, a następnie system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2005 - „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania” oraz BS OHSAS 18001:2007„Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” w zakresie: Przesył gazu ziemnego na terenie całego kraju. Dodatkowo w spółce funkcjonuje ISO/IEC 27001:2005„System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” w zakresie: bezpieczeństwo informacji w zakresie zarządzania transportem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie kraju zgodnie z Deklaracją Stosowania, wydanie 1 z 15/09/2012

Prowadzona przez spółkę strategia podwyższania standardów usług i budowania dialogu z partnerami biznesowymi firmy znajduje odzwierciedlenie w wyróżnieniach i nagrodach uzyskanych przez GAZ-SYSTEM S.A.

W 2009 roku spółka została wyróżniona Mazowiecką Nagrodą Jakości oraz Polską Nagrodą Jakości, zwyciężając w kategorii organizacji gospodarczych. Nagroda ta przyznawana jest firmom i organizacjom, które w praktyce stosują ideę Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management). Dzięki niej GAZ-SYSTEM S.A. został doceniony za utrzymywanie odpowiednich relacji pomiędzy produktywnością i konkurencyjnością a jakością oferowanych usług, a także za odpowiedzialny stosunek do kwestii ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. GAZ-SYSTEM S.A. przeszedł pozytywnie kilkuetapowy proces oceny, w którym oceniono pozytywnie takie aspekty działalności firmy jak: strategia, zarządzanie zasobami ludzkimi, satysfakcję klientów czy relacje między firmą a społeczeństwem.
Newsletter
Copyright © 2016 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. All rights reserved.